Slagen bij het Abel Tasman College

Met de beste docenten van het eiland

Kleinschalig onderwijs

met veel persoonlijke aandacht

De Juiste Balans

door intensieve begeleiding

Slagen

Antilliaans diploma

Antilliaans diploma

Slagen bij het Abel Tasman College

Antilliaans diploma
Het Abel Tasman College op Curaçao bestaat al sinds 1995 en is een particuliere school voor voortgezet onderwijs waar je je Antilliaanse diploma kunt halen. Dit Antilliaanse diploma is vergelijkbaar met een Nederlands diploma en biedt dus dezelfde rechten en mogelijkheden.

De juiste balans

De juiste balans

De juiste balans

Met hard werken, een goede tijdsindeling en een optimale persoonlijke begeleiding worden de laatste twee jaar vsbo-tkl, havo of vwo in één jaar afgesloten. Natuurlijk gaat het erom dat je een diploma haalt, maar op het Abel Tasman College leer je ook belangrijke vaardigheden aan waar je de rest van je leven wat aan hebt. 2 jaar in 1 betekent ook (leren) doorzetten, gemotiveerd zijn, bewuste keuzes maken en op jezelf vertrouwen.

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Individuele begeleiding: “slagen doe je samen”

Intensieve begeleiding
Op het Abel Tasman College worden leerlingen intensief begeleid. Na een uitgebreide intake, waarbij aandachtig wordt gekeken naar eerdere schoolervaringen en mogelijke vervolgopleidingen, worden traject, tempo en eventuele aanvullende programma’s gekozen. Elke leerling heeft een eigen begeleidster die alle vorderingen bijhoudt.

Persoonlijke aanpak
Door de kleine klassen hebben de docenten meer tijd om vragen te beantwoorden en om extra uitleg te geven. In de studie uren worden leerlingen geholpen met hun huiswerk. Als dat niet genoeg is, kan in overleg met de begeleidster worden deelgenomen aan steunlessen.
In geval van leerproblemen kan extra begeleiding worden gegeven tijdens hulplessen. Leerlingen met dyslexie, faalangst of concentratieproblemen leren tijdens deze hulplessen hoe ze hiermee moeten omgaan.

Voor elke individuele leerling wordt een optimale leeromgeving gecreëerd waarin positieve resultaten bijna vanzelfsprekend worden.

Opleidingen

Opleidingen

Laatste twee jaar in één jaar!

Versneld je diploma halen
Het Abel Tasman College biedt versneld onderwijs voor het vsbo-tkl, havo en vwo. Leerlingen doorlopen de lesstof van de laatste twee jaar in één jaar en volgen daarbij Antilliaans onderwijs zoals dat op de lokale scholen gegeven wordt. Dit komt in grote lijnen overeen met Nederlands onderwijs. Het belangrijkste verschil is dat in het Antilliaanse onderwijs het vak Papiaments verplicht is. Daarnaast verschillen enkele onderwerpen voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.

Erkend diploma
Diploma’s die bij het Abel Tasman College worden behaald, zijn volledig erkend door zowel de Nederlandse als de Antilliaanse onderwijsinspectie en bieden toegang tot het vervolgonderwijs in Nederland, op de Antillen, in het Caribisch gebied en in de Verenigde Staten.

Instromen van andere scholen
Tot laat in het schooljaar is instroom vanuit examenklassen van andere scholen mogelijk.
Instromen vanuit het Nederlandse systeem is ook mogelijk. Leerlingen volgen dan een extra programma Papiaments. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en culturele artistieke vorming gelden vrijstellingen.

De School

Kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht

In het reguliere onderwijs blijkt het halen van een diploma soms lastig. Leerlingen passen niet in het systeem, raken de motivatie kwijt en verliezen de aansluiting.
In toenemende mate hebben leerlingen tegenwoordig te kampen met verschillende leerproblemen.
Het Abel Tasman College biedt de meest intensieve begeleiding van alle scholen op het eiland. We hebben een zorgvuldig geformuleerd beleid gericht op leerproblemen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en faalangst. Komen er problemen naar boven tijdens een van de intake-gesprekken dan wordt er in nauw overleg een persoonlijk traject gerealiseerd voor de leerling. Daarnaast zijn onze docenten erop getraind problemen bij leerling vroegtijdig te (h)erkennen en ze te helpen en begeleiden waar nodig.
De persoonlijke benadering en het goed in de gaten houden van wat een leerling nodig heeft om te slagen op school -en in het leven- is waar wij voor staan:
Leren Leren, Leren Slagen en Leren Leven!

Team

Richard Westerink
Xiomahara Regales
Lurisha Hooi
Didi Suart
Richard Westerink

Richard Westerink

Mijn naam is Richard Westerink en ik ben sinds 2002 werkzaam bij het Abel Tasman College.
Eerst als docent, later als conrector en de laatste tien jaar als rector.

Rector zijn op het Abel Tasman is een ontzettend leuke en uitdagende baan. Het mooie van onze school is dat we zelf vorm kunnen geven aan de inrichting van ons onderwijs en daarin de juiste keuzes kunnen maken.
Met onze persoonlijke aanpak krijgt elke leerling hier precies datgene wat hij of zij nodig heeft om maximaal te kunnen groeien en presteren.
Samen met een team van enthousiaste en betrokken professionals een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de leerlingen hier, maakt dat ik al vele jaren lang elke dag weer met plezier naar mijn werk kom.

Xiomahara Regales

Xiomahara Regales

Ik ben Xiomahara en ik ben verantwoordelijk voor de financiën en begeleid ook leerlingen bij hun lessen economie.

Lurisha Hooi

Lurisha Hooi

Mijn naam is Lurisha Hooi. Ik ben leerlingbegeleidster van lyceum en examenklas vsbo en ik doe ook het decanaat, samen met Hans de Wit. Mijn werkzaamheden zijn o.a. gesprekken met leerlingen, ouders en docenten en helpen bij het organiseren van introductiedagen, kerstviering, diploma uitreiking etc. Mijn streven is dat de leerlingen een optimale begeleiding krijgen waar ze de nodige hulp en aandacht hebben om het beste uit zichzelf te halen.

Het leukste van ATC is dat wij een kleinschalige organisatie zijn waar er veel individuele aandacht is voor elkaar. Ik leer elk leerling goed kennen en kan daardoor beter inspelen op hun ontwikkeling. (Daarnaast hebben we een pool op school en dat is natuurlijk ook erg cool!)

Didi Suart

Didi Suart

Mijn naam is Meredith Suart-Maduro. Better known as “Didi”.

Vanaf 2007 werk ik hier op het ATC. Ik begon als surveillant in de studiezaal, nu draai ik samen met Margaritha Lopez de receptie. Samen zijn wij de “Dames van de receptie”.

De leerlingen bij ons op school krijgen veel aandacht en begeleiding en dat is ons waarmerk.

Ik hoop dat wij nog meer zullen groeien in samenwerking en communicatie!

Aanbevelingen

Shakira is enig kind. Gewend aan kleine groepen en veel aandacht. ATC paste derhalve als een gegoten handschoen. Veel persoonlijke aandacht in kleine klassen, waar zwakke punten snel onderkend worden en door extra ondersteuning terdege aandacht besteed wordt aan het bijspijkeren ervan. Afkomstig vanuit het funderend onderwijs met een bindend VSBO advies, kon Shakira al na een semester overstappen  naar Havo/ VWO niveau. Toen Shakira enigszins eigenwijs een Havo studiepakket koos wat mogelijk te zwaar zou kunnen blijken te zijn, werd toch door staf en personeel van de school extra hulp geboden om de studie te kunnen afmaken. Ouders en school geloofden in haar kunnen. Dit jaar kon Shakira met trots haar Havo diploma exacte vakken tonen. De basis om door te stomen naar haar grote wens om medicijnen te gaan studeren is gelegd.

Anoniem

Mijn dochter is gegroeid in haar manier van omgaan met teleurstellingen. Door de goede begeleiding werd Tamara erg rustig en zelfverzekerd. Ze heeft haar hobby’s weer opgepakt en was weer vrolijk en positief over haar toekomst. Een top ervaring. De informatie voorziening was voldoende en erg duidelijk. Het kind staat centraal. De belofte die gedaan wordt aan ouder en leerling aan het begin van het schooljaar, te weten: om success te behalen zullen leerling en school als team samen moeten werken, klopt volledig. Wat er beloofd is, werd ook nagekomen. En daar ben ik het Abel Tasman college heel erg dankbaar voor. Ik was echt radeloos aan het begin van het schooljaar.

Mevr L. de Paula

Onze zoon heeft zijn Havo-5 jaar bij het Abel Tasman College gedaan nadat hij gezakt was op een andere school. Dit heeft goed uitgepakt want hij veranderde van een gedemotiveerde puber in een optimistische jonge man die weet wat hij wil en weet waar zijn kwaliteiten liggen. Het Abel Tasman College benadert de leerlingen op individuele basis waarbij respect, motivatie, het stellen van doelen, stimulatie en discipline voorop staan. Deze mix, aangevuld met een uitstekend niveau van lesgeven heeft ervoor gezorgd dat hij nu vol vertrouwen een vervolgstudie in Nederland gaat doen.

 

Dhr R. Kabel

Mijn dochter had het examenjaar Havo5 2016 niet gehaald, zij zou hierdoor alle vakken opnieuw moeten doen. Bij informeren in de media en ook via collega’s werd het Abel Tasman College aangeraden. Hier werd de mogelijkheid aangeboden om alleen vakken over te doen waarvoor zij gezakt was.  Als ouder was het een genoegen om de school en het functioneren te mogen meemaken. Deskundige leraren, zeer vriendelijk en behulpzaam. Het belang van de leerling staat voorop in alle opzichten.  Altijd goed en prettig contact met ons als ouders en mijn  dochter als leerling. Het schoolgebouw zelf is ook studentvriendelijk in elkaar gezet, altijd schoon en hygiëne staat hoog in het vaandel. Een 10 plus, welverdiende pluim van zeer tevreden ouders en de leerling zelf.

Dhr D. Harms

Mijn zoon is Aden  is meer gefocust en heeft meer interesse. In vergelijking met het VSBO-TKL zijn vooral de exacte vakken van Aden sterk verbeterd. Er is op het Abel Tasman College goede communicatie tussen school en ouders, vooral van de leerlingbegeleider.

Het Abel Tasman heeft meer persoonlijke aandacht omdat de groepen kleiner zijn, en de resultaten zijn duidelijk zichtbaar.

Mevr. A. Westmaas

De toegevoegde waarde van het Abel Tasman College voor mij was de persoonlijke benadering en aandacht voor de leerling. De eigen verantwoordelijkheid van de leerling neemt toe waardoor de kansen voor het met succes  afronden van zijn/haar vervolgstudie aanmerkelijk wordt verhoogd. Beide van mijn kinderen zijn aan het Abel Tasman afgestudeerd.

Dhr G. Sulvaran

Toen Rebecca van Curaçao naar Nederland verhuisde, was ze negen jaar oud en vervolgde ze het funderend onderwijs in Nederland. Nog voor ze dat daar heeft kunnen afronden verhuisde ze naar Sint Maarten, waar zij haar onderwijs aan de International School vervolgde. Op veertienjarige leeftijd kwam ze weer in Curacao wonen. Dat was midden in het tweede leerjaar middelbaar onderwijs en de overstap van International School SXM naar Havo bleek te groot zodat zij had moeten doubleren.

 

Op die leeftijd is blijven zitten niet leuk en de oorzaak lag ook buiten haar invloed. ATC wilde haar wél voorwaardelijk bevorderen naar Havo drie en door hard te werken met de hulp en begeleiding van ATC heeft Rebecca dat jaar gehaald. Ook Havo vier en het examenjaar heeft Rebecca bij ATC gevolgd. Dat dit een succes is geworden blijkt wel uit het feit dat Rebecca, zelfs zonder een herexamen, in 2016 haar Havo diploma heeft behaald. Door dit alles is haar zelfvertrouwen merkbaar versterkt en ook daarvoor moeten we ATC een pluim geven.

 

Ik kan ATC van harte aanbevelen. Kleine groepen, persoonlijke aandacht en ondersteuning waar nodig. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het diploma, maar ook om de weg er naartoe.

Dhr. A. de Winter

Het was meer dan alleen lesgeven bij het Abel Tasman College want ik heb mijn zoon zien groeien het afgelopen jaar. Jullie hebben hem geprikkeld om meer te kunnen en willen. Het is jammer dat hij het niet heeft gehaald. Desondanks blijf ik erbij dat hij wat mij betreft geslaagd is. Nadat hij zijn HAVO diploma behaald heeft, vonden mijn man en ik dat hij nog niet klaar was om naar Nederland te gaan. Hij had wel zijn HAVO diploma maar ik vond hem niet voldoende voorbereid om met succes een opleiding in Nederland te starten. Een jaartje niets doen of werken was geen optie. Hij zou geen 2 jaar willen blijven en alleen 5 VWO was ook geen optie. Zo zijn wij uiteindelijk bij jullie terecht gekomen. Bij jullie heeft mijn zoon geleerd hoe je moet leren. Lange dagen van leren, studeren, leren en nog eens studeren. Hij heeft op een hoger niveau gepresteerd. En dat alles geeft mij als moeder de geruststelling dat mijn kind beter voorbereid is op het studentenleven in NL. Wat ons betreft is de doelstelling bereikt, hij is dus geslaagd!

Anoniem

Contact

Neem contact met ons op via onderstaand formulier. U kunt ons ook bellen via ons nummer 7371046 of langskomen, de school is gelegen aan de Gosieweg 22.

";